onama4

JOVANA MAJSTOROVIĆ

Članica Upravnog odbora / Generalni sekretar srpskog poslovnog kluba Privrednik

   Jovana Majstorović  je generalni sekretar Srpskog poslovnig kluba 'Privrednik'. Svoju karijeru započela je u Privrednoj komori Beograda, gde se bavila međunarodnim odnosima, evropskim integracijama i ekonomskom diplomatijom. Takođe, jedno vreme je obavljala i funkciju generalnog direkora Udruženja poslodavaca Srbije – Poslodavac. Danas ona vodi i porodičnu kompaniju koja se bavi izdavaštvom.


Aktivna je u jednom broju poslovnih asocijacija u zemlji i inostranstvu.


Svoje obrazovanje stekla je na Ifamu u Parizu, poslediplomske studije iz oblasti ekonosmke diplomatje završila je na Alfa univerzitetu u Beogradu i trenutno pohađa i doktorske studije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Govori engleski, nemački i francuski, a služi se španskim. Udata je i majka dvoje dece.