onama4

Jovanka Arsić Karišić

Članica Upravnog odbora / Osnivač i i predsednik Upravnog odbora ekspertske organizacije Build Energy Team- BET

   Osnivač i i predsednik Upravnog odbora ekspertske organizacije Build Energy Team- BET, koja se bavi projektima održivog razvoja, energetske efikasnosti, obnovljivim izvorima energije i zaštitom životne sredine, kako u Srbiji , tako i u regionu.
   Bila je partner i predsednik UO Centralno Evropskog Foruma za Razvoj CEDEF -, osnivač i direktor Centra za edukaciju i stručno obrazovanje u Privrednoj komori Srbije, šef kabineta u Ministarstvu nauke i tehnologije, PR u Genexu, stručno politički radnik u Univerzitetskom komitetu SK.
 

   Diplomirala je međunarodne odnose na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Osim mnogih specijalizacija i priznanja, dobitnik je plakete "Kapetan Miša Anastasijević" 2013. za postignute rezultate u oblasti energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije i ekologije.
   Udata, majka dvoje dece i baka dva predivna unuka.