onama4

MILENA TOMIĆ

Članica Upravnog odbora / Direktor MT Komerc

Rodjena je 1959. godine u Kninu, Hrvatska. Od '75godine je u Beogradu, gde je završila srednju i višu školu.

1990. godine je osnovala privatno preduzeće MT Komerc u kojem je osnivač i direktor.