onama4

Nadežda Šolaja

Članica Upravnog odbora / Advokat

Advokaturom se počela baviti 1999. godine. Zatim je 6 godina bila direktor Sektora pravnih poslova u Erste banci, da bi se 2012. ponovo vratila svojoj izvornoj profesiji. Njena  kancelarija se bavi privrednim, građanskim, porodičnim i radnim pravom. Od 2015. godine je u Klubu prvih žena, a 2016. izabrana je i za člana Upravnog odbora Kluba. 

 

Privatno, uživa u putovanjima i obišla je preko pedeset zemalja sveta.