onama4

Zorica Kojčin

Članica Upravnog odbora / Samostalni konslultant

   Zorica Kojčin, diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a zvanje doktor nauka – menadžment i biznis stiče odbranom teze u oblasti javno-privatnog partnersva. Dugogodišnju karijeru gradila je u privredi - dvadeset pet godina, i u državnoj upravi - preko deset godina, na rukovodećim radnim mestima. Učestvovala je u realizaciji brojnih projekata u oblasti: zapošljavanja, prekvalifikacije vojnog kadra, jačanja kapaciteta policije i pravosuđa u borbi protov korupcije i oduzimanja imovine stečene krivičnim delom i reformskih procesa javne administracije. Ima objavljenih i izlaganih naučnih radova iz navedenih oblasti.

   Danas, kao samostalni konsultant, se bavi projektima – kreiranje, implementacija, kontrola i edukacijom, kao i javno-privatnim partnerstvom.