DIANA GLIGORIJEVIĆ

Predsednica Kluba

SAZNAJ VIŠE
MARIJA STEVANOVIć

Predsednica skupštine Kluba

SAZNAJ VIŠE
IVANA ZELJKOVIĆ

Predsednica UO Kluba

SAZNAJ VIŠE
JOVANA MAJSTOROVIĆ

Članica Upravnog odbora

SAZNAJ VIŠE
MILENA TOMIĆ

Članica Upravnog odbora

SAZNAJ VIŠE
NADEžDA ŠOLAJA

Članica Upravnog odbora

SAZNAJ VIŠE
JOVANKA ARSIć KARIšIć

Članica Upravnog odbora

SAZNAJ VIŠE
ZORICA KOJčIN

Članica Upravnog odbora

SAZNAJ VIŠE

Ostale članice

Aleksandra Bogunović

Članica Kluba Prvih Žena

ANA PETROVIĆ

Članica Kluba Prvih Žena

Biljana Blagojević

Članica Kluba Prvih Žena

Biljana Prokopljević

Članica Kluba Prvih Žena

Biljana Vuksanović

Članica Kluba Prvih Žena

Branka Bilen Katić

Članica Kluba Prvih Žena

Branka Kovačević

Članica Kluba Prvih Žena

Danijela Milić

Članica Kluba Prvih Žena

Dragana Bosnić

Članica Kluba Prvih Žena

Eli Dimitrova Jurkova Stojneva

Članica Kluba Prvih Žena

Gordana Cvetičanin

Članica Kluba Prvih Žena

Gordana Jakić

Članica Kluba Prvih Žena

Isidora Bjelica

Članica Kluba Prvih Žena

Isidora Marjanović

Članica Kluba Prvih Žena

Ivana Stojanović

Članica Kluba Prvih Žena

Jadranka Rajevac Grujić

Članica Kluba Prvih Žena