onama4

Intervju sa Nadeždom Šolajom, članicom UO Kluba Prvih žena

Nadežda Šolaja / Članica Upravnog odbora / Advokat

Dana 23.oktobra 2017. u časopisu Net Magazin objavljen je intervju sa Nadeždom Šolajom, članicom UO Kluba Prvih žena.

 1. U svojoj profesiji ističete se profesionalizmom, klijenti Vas prepoznaju. U čemu je formula uspeha?

  Ja sam advokat i u mojoj profesiji formula bi bila: Stručnost + Posvećenost = Poverenje.

 2. Pored angažovanja u svojoj struci, Vi ste i aktivni u organizaciji “Klub prvih žena”. Koliko su, po Vama, naše preduzetnice umrežene?

  Naš Klub sarađuje sa mnogim udruženjima na lokalnom i regionalnom nivou, kao i sa udruženjima iz zemalja u okruženju. I rekla bih da jesu umrežene, a to je i logično jer su problemi sa kojima se preduzetnice suočavaju na ovim prostorima gotovo identični. Konferencije o ženskom preduzetništvu, poput ove koja je održana 16. oktobra u beogradskom hotelu “Hyatt” to i dokazuju.

 3. Žene preduzetnici u našoj zemlji suočavaju se sa teškim problemima. Kako biste ocenili trenutnu poslovnu klimu i šta učiniti da se stvore bolji uslovi za poslovanje privatnih preduzeća?

  Negde sam pročitala da je udeo “ženskih preduzeća” u ukupnom broju malih i srednjih preduzeća na evropskom nivou (oko 30%). Dakle, globalno to je neiskorišten resurs. Država govori o preduzetništvu, ali kada se donose konkretne mere one se uglavnom odnose na podršku velikim investitorima. Da bi se privreda oporavila, država mora da obezbedi bolje uslove za rad svih privrednih subjekata pa tako i preduzetnika, malih i srednjih preduzeća. Jedinice lokalne samouprave takođe bi mogle obezbediti mnoge pogodnosti za započinjanje privatne delatnosti. Sve zajedno, sigurno bi doprinelo razvoju privatnog sektora i polako menjalo svest o sigurnosti koju nosi zaposlenje u javnom sektoru. Uz takvu poslovnu klimu, ubeđena sam da bi i broj “ženskih preduzeća” bio iznad evropskog proseka.

 4. Šta biste poručili ženama koje se odluče da uplove u vode preduzetništva?

  Da veruju u sebe, jer niko umesto njih neće preuzeti rizik koji nosi svaki početak – zaključuje Nadežda Šolaja.

VRATI SE NA LISTU INTERVJUA