onama1

Udruženje „Klub prvih žena“, osnovano je 5. novembra 2010. godine sa ciljem da afirmiše žensko preduzetništvo, osnaži inicijativu u poslovnom osamostaljivanju žena, kao i, da zastupa interese ženske populacije u privredi. Udruženje se zalaže za zagovaranje jednakosti u procesu donošenja odluka i rodne ravnopravnosti kada je u pitanju upravljanje i odlučivanje.

onama2

Ženska Udruženja, svuda u svetu, pa i kod nas, svojim postojanjem i radom daju doprinos demokratizaciji i modernizaciji društva, promovisanjem mira, ljudskih prava i demokratskih vrednosti, što je u načelu sa nacionalnim uverenjem, ali i evropskom perspektivom Srbije.

onama3

Danas, Klub prvih žena okuplja preko 80 članica, preduzetnica iz različitih grana privrede, javnog života,nauke,kulture i medija.Osnivačka skupština je brojala 32 članice i prva predsednica Kluba je bila Ivana Zeljković, generalni sekretar Privredne komore Beograda.

onama4

Osnaživanje uloge žena i unapređenje rodne ravnopravnosti ne predstavlja traženje posebnih privilegija, već doprinosi uspostavljanju ravnoteže među polovima i izgradnji harmoničnih odnosa za dobrobit celokupnog društva. Takođe, zarad ostvarivanja ravnomernog ekonomskog razvoja, potrebno je iskoristiti potencijal koji leži u ženskom resursu i želji za napredovanjem i profesionalnim razvojem i usavršavanjem.

Vizija

Udruženja „Klub prvih žena“, je društvo u kome vlada sloboda govora, poslovanja i rodna ravnopravnost.

Misija

Udruženja „Klub prvih žena“, je da se zalaže za razvijeno društvo sa jednakim mogućnostima za sve, to opredeljuje i misiju da doprinosimo i podstaknemo unapređenje i razvoj ženskog preduzetničkog i liderskog potencijala i poslovne izvrsnosti.


Strateški pravci razvoja Udruženja, usmereni su na aktivnosti koje podržavaju edukaciju, poslovno povezivanje i promovisanje, poboljšanje i unapređenje poslovnog i privrednog ambijenta i podizanje na viši nivo kulture ženskog preduzetništva. Aktivnosti Udruženja su najbolji primer i motivacija mladim ženama.

Cilj Udruženja „Klub prvih žena“, je kvalitetniji poslovni ambijent, ravoj ženskog preduzetništva, kvalitetniji socijalni dijalog, podsticanje rodne ravnopravnosti u društvu.

Od osnivanja, Udruženje „Klub prvih žena“, može da se pohvali nizom aktivnosti u kojima su članice Udruženja imale priliku da učestvuju, to su: poslovni susreti, bilateralni susreti sa poslovnim ženama iz Kine, Rusije; stručne konferencije, okrugli stolovi, forumi (Beogradski ekonomski forum, Kongres MSP), kao i sajmovi u zemlji i inostranstvu (sajam porodičnog biznisa u inostranstvu), saradnja sa ŽPMrežom Skupštine RS, organizacija humanitarnih manifestacija,otvoreni paneli i dr.

Stručni tim Udruženja „Klub prvih žena“ analizirao je moguće izvore finansiranja, kako iz domaćih sredstava, tako i putem programa i fondova Evropske Unije, sa ciljem da se kvalitetnim projektnim idejama unapredi poslovanje članica i omogući kvalitetnije i lakše finansiranje. Kada je reč o izvorima finansiranja, tu ne postoji jasna razlika među polovima, ali postoje brojni razvojni fondovi i kreditne linije koji podržavaju razvoj ženskog preduzetništva, a Udruženju je upravo cilj da poveća poverenje nadležnih institucija, kada je reč o finansiranju kompanija koje vode žene.

Posebno, možemo da istaknemo da su na predlog Udruženja, dve članice gospođa Afrodita Bajić i gospođa Ivana Anja Milić, prošle najuži izbor u okviru projekta „Evropska mreža ambasadora ženskog preduzetništva“ i dobile titulu „Ambasador ženskog preduzetništva“, samim tim i priliku da promovišu svoje kompanije i pozitivna iskustva iz prakse. Cilj ambasadorki je da pomognu ženama u stvaranju vizije, jačanju samopouzdanja, postavljanja i kreiranja uspešnog poslovanja, kao i da podstiču žene da započnu sopstveni biznis.

U narednom periodu Udruženje će putem informisanja, edukativnih obuka i poslovnim umrežavanjem na lokalnom i regionalnom nivou, pomoći unapređenju ženskog biznisa, takođe i damama koje žele da otpočnu sopstveni biznis. Koliko su žene važan ekonomski resurs dokazaćemo aktivnostima javnog zagovaranja, putem kojeg uspešne žene, vlasnice održivih biznisa, žele aktivno da utiču i menjaju svoje poslovno okruženje i unapređuju institucionalni okvir za razvoj preduzetništva.


Ne želeći da ostanemo indiferentni, a sa željom da ukažemo na postojeće nedostatke i pokušamo da predložimo rešenja za jačanje kapaciteta institucija koja se bave ovim pitanjima, verujem da možemo da napravimo iskorak i pokrenemo određene inicijative zajedničkim zalaganjem i radom.

DIANA GLIGORIJEVIĆ

Predsednica Kluba

IVANA ZELJKOVIĆ

Predsednica UO Kluba

MARIJA STEVANOVIĆ

Predsednica skupštine Kluba